مارتینو: مسی و ماسکرانو در انتخاب تیم نقشی نداشتند

جراردو مارتینو، سرمربی سابق بارسلونا ، شایعات در مورد اینکه مسی و ماسکرانو در انتخاب بازیکنان در بارسا نفوذ داشتند را به کل رد کرد.