مالدینی: اگر میلان را ترک می‌کردم به رئال می‌رفتم

پائولو مالدینی، اسطوره باشگاه میلان مدعی شد که اگر روزی میلان را ترک می‌کرد، تیمی که آن را انتخاب می‌کرد رئال مادرید بود.