مورینیو: رقم انتقال پوگبا روی او سنگینی می کند

ژوزه مورینیو ضمن تمجید از شخصیت پل پوگبا ابراز امیدواری کرد که تابستان آتی انتقالی گران تر از انتقال او رقم بخورد.