میگل تورس:/ فکر نمی کنم بتوانیم کمکی به قهرمانی بارسا بکنیم!

مدافع مالاگا که سابقه بازی برای رئال را نیز در کارنامه دارد معتقد است که رئال قهرمان لالیگا خواهد شد.