نگاه اختصاصی زومجی به فیلم Gurdians of the Galaxy 2 – نگهبانان کهکشان ۲

نگاه اختصاصی زومجی به فیلم Gurdians of the Galaxy 2 - نگهبانان کهکشان 2

قسمت دوم فیلم نگهبانان کهکشان، با استفاده از فرمول موفق قسمت اول و اضافه کردن شخصیت‌ها و شوخی‌های جدید، به یک فیلم موفق تبدیل شده است.