همجنس‌گرایان مرد چچن امیدوارند در پنج کشور پناهنده شوند

ده ها تن از مردان همجنس‌گرا که در چچن مورد آزار و اذیت فرار گرفته اند امیدوار هستند در تعداد انگشت شماری از کشورهایی که داوطلب کمک شده‌اند پناهنده شوند.