پارادوکس‌های رای‌گیری و بررسی جوانب ریاضی این فرایند

پارادوکس‌های رای‌گیری و بررسی جوانب ریاضی این فرایند

فرایند رأی‌گیری یکی از اتفاق‌های اجتناب‌ناپذیر  در یک جامعه است. اما تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که آیا یک سیستم رأی‌گیری می‌تواند همیشه خواست اکثریت را به‌درستی نشان دهد؟