پدیده فرانسوی به انفیلد نمی رود/ پیشنهاد سرسام آور کلوپ برای ام باپه

باشگاه موناکو، پیشنهاد ۷۵ میلیون یورویی لیورپول برای جذب کیلیان امباپه، ستاره جوان خود را رد کرده است.