چرا گوگل فوتوز را باید جدی گرفت

چرا گوگل فوتوز را باید جدی گرفت

گوگل متأسفانه سابقه‌ی بدی در معرفی سرویس‌های ناکارآمدِ نصفه‌نیمه و سپس رها کردن آن‌ها در کارنامه‌ی خود دارد. گوگل فوتوز اما ظاهرا از این قاعده مستثنا است.