کمبود بلیت‌های فینال لالیگا برای رئالی ها

باشگاه مالاگا، تنها ۵۶۰ بلیت برای فینال لالیگا در اختیار رئالی های حاضر در ورزشگاهش قرار خواهد داد که این موضوع با اعتراض رئالی ها همراه شده است.