گزارش آ.اس/ آماری که ثابت می کند رونالدو به اوج بازگشته

سوای آمار گلزنی و پاس گل های رونالدو در دو ماه گذشته، یک آمار دیگر نیز به خوبی اثبات می کند که کریستیانو به بهترین فرم خود بازگشته است.