یازده عضو یک خانواده در انفجار مین کنار جاده کشته شدند

والی لوگر در جنوب کابل اعلام کرده که ۱۱ غیر نظامی شامل ۵ کودک، ۵ زن و یک مرد در انفجار مین کنار جاده کشته شده‌اند. منابع محلی طالبان را عامل این حادثه می‌دانند ولی این گروه تاکنون ابراز نظر نکرده است.