ژنرال دوستم ‘امشب به ترکیه می‌رود’

یک منبع نزدیک به ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان به بی‌بی‌سی تایید کرده‌ است که آقای دوستم امشب کابل را به قصد ترکیه ترک می‌کند.