آلونسو: بعد از بازنشستگی هم زندگی ادامه دارد

ژابی آلونسو، هافبک باتجربه اسپانیایی، بعد از انجام آخرین بازی دوران حرفه ای اش، اعلام کرد که پیدا کردن جانشینی برای فوتبال در زندگی اش، یک چالش بزرگ خواهد بود.​​​​​​​