ابرخودروی آینده فراری، ۳ تا ۵ سال دیگر معرفی می‌شود

ابرخودروی آینده فراری، ۳ تا ۵ سال دیگر معرفی می‌شود

سوپر اسپرت آینده‌ی فراری بر خلاف حدس برخی‌ها، زودتر از زمان مورد انتظار و با پیشرانه‌‌ای متفاوت از پیشرانه‌های فرمول ۱ معرفی خواهد شد.