ایتالیا واکسینه شدن کودکان در برابر ۱۲ بیماری را اجباری می‌کند

دولت در ایتالیا حکم داده است که کودکان قبل از این که بتوانند خودرا برای مدارس دولتی ثبت نام کنند باید در برابر ۱۲ بیماری شایع واکسینه شوند.