ایکاردی به تیم ملی آرژانتین دعوت شد

مائورو ایکاردی، مهاجم اینتر میلان برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۳ به تیم ملی آرژانتین دعوت شد و جای آگوئرو را در فهرست تیم گرفت.