تقدیر از ستارگان بایرن در روز خداحافظی (عکس)

فیلیپ لام، ژابی آلونسو و تام اشتارک سنگربان بایرن امروز برای آخرین بار در میادین فوتبال حضور خواهند داشت.​​​​​​​