جیمز کومی به طور علنی در سنای آمریکا شهادت می‌دهد

جیمز کومی، رئیس برکنار شده اف‌بی‌آی موافقت کرده در جلسه‌ای علنی برابر کمیته امنیت و اطلاعات مجلس سنا حاضر شود. تاریخ این جلسه هنوز اعلام نشده است.