سرخو راموس ششمین برنده تاریخ رئال شد

سرخیو راموس، مدافع اسپانیایی و متعصب رئال مادرید با کسب ۲۵۲ برد تبدیل به ششمین بازیکن تاریخ رئال از این حیث شد.​​​​​​​