سیستم جدید MIT دقت تصاویر ثبت‌شده توسط پهپاد را بالاتر می‌برد

سیستم جدید MIT دقت تصاویر ثبت‌شده توسط پهپاد را بالاتر می‌برد

دانشگاه MIT با همکاری ETH زوریخ سیستمی طراحی کرده است که دقت پهپاد در فیلم‌برداری و عکاسی را بالا می‌برد.