عکاسی فتومونتاژ در کابل؛ از فرمگرایی تا مینیمالیسم

برای نخستین بار، مجموعه‌ عکس‌های محمدشهاب اسلامی، فیلم‌ساز و منتقد سینما، در قالب عکاسی فتومونتاژ روز پنجشنبه، ۲۸ ثور/اردیبهشت در انستیتوی فرهنگی فرانسه در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه ۱۲ اثر از آقای اسلامی ‌نمایش داده شد.