پرورش طرز تفکر خلاقانه در کودکان

پرورش طرز تفکر خلاقانه در کودکان

آینده‌ی سرشار از خلاقیت و نوآوری، با پرورش صحیح فرزندان و یاد دادن طرز تفکر خلاقانه به آن‌ها ایجاد می‌شود. این طرز تفکر باید از سنین کم به آن‌ها آموزش داده شود.