گزارش:/ بارسا به این دلایل نباید منتظر معجزه مالاگا باشد

رئال مادرید تیم بازی های سرنوشت ساز است و متخصص کسب عنوان قهرمانی در فینال های تک بازی؛ بازی فردا برابر مالاگا نیز حکم چنین فینالی را دارد.