زنی در جنوب هند آلت تناسلی ‘متعرض جنسی’ به خود را برید

یک زن ۲۳ ساله هندی آلت تناسلی یک روحانی هندو را بریده و ادعا کرده است که این معلم مذهبی در طول سالیان متمادی به او تجاوز کرده است. مقامات پلیس گفته‌اند که دختر قربانی این حادثه تعرضات جنسی به خود را به مادرش گفته است اما ظاهرا مادر وی آنها را به مقامات پلیس گزارش نکرده است.