غنی برای شرکت در کنفرانس ‘کشورهای اسلامی-عربی و آمریکا’ عازم عربستان شد

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی-عربی و آمریکا امروز عازم عربستان سعودی شد. آقای غنی ساعاتی پس از آن عازم عربستان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در نخستین سفر خارجی خود امروز وارد ریاض پایتخت عربستان شد.