آلبوم عکس: زاغه‌نشین‌های ریو

اهالی محله‌های محروم ریو، پایتخت برزیل، که توانایی پرداخت هزینه زندگی زاغه‌نشینی را ندارند، رو آوردند به ساختمان‌های دولتی خالی مانده. هرچند مقام‌های دولتی گفتند میلیاردها دلار صرف پروژه‌های تهیه مسکن خواهد شد . اما خانه‌ها در همان وضعیت باقی مانده‌اند. بنابر گفته طریق زیدی (عکاس) چیزی که این خانواده‌ها را به هم متصل می‌کند رفاقت و منش و کردار آنها با هم است.