ادعای اکسپرسو/ فشار دادستانی روی رونالدو برای اعتراف به کلاهبرداری

هفته نامه پرتغالی اکسپرسو فاش ساخت که دادستانی مادرید به رونالدو وعده داده است که در صورت اعتراف به کلاهبرداری، جریمه زندان وی را کاهش خواهد داد.