اشرف غنی: انسداد راه‌ها و ایجاد مزاحمت از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان گفته است که "بندش راه‌ها و ایجاد مزاحمت برای مردم" از سوی معترضان در کابل قابل قبول نیست. معترضان گفته‌اند که تا برکناری مقام‌های امنیتی و اصلاحات در نهادهای امنیتی افغانستان به اعتراض خود ادامه می‌دهند.