افزایش قربانیان آتش سوزی لندن؛ آتش، دامن سیاستمداران بریتانیایی را هم گرفت

پلیس لندن می گوید تعداد کشته شده های آتش سوزی لندن به احتمال زیاد به دستکم ۵۸ نفر میرسد. هنوز معلوم نیست آیا تعداد بیشتری ناپدید هستند یا نه.