جشن یکسالگی دیزنی لند در چین

دیزنی‌لند در شانگهای اولین سالگرد تاسیسش را جشن گرفته، پارکی که تا امروز بیشتر از یازده میلیون بازدیدکننده داشته و به یکی از محبوبترین پارک های دیزنی در دنیا تبدیل شده.