جگوار در آستانه‌ی تولید I-Pace

جگوار در آستانه‌ی تولید I-Pace

 کراس‌اوور I-Pace به عنوان اولین خودروی تمام‌ الکتریکی جگوار، به‌زودی رونمایی می‌شود. این خودرو با بدنه‌ای مشابه نمونه‌ی مفهومی، مراحل تست نهایی را می‌گذراند.