حوزه ITC آماده صدور خدمات فنی و مهندسی به آفریقا است

حوزه ITC آماده صدور خدمات فنی و مهندسی به آفریقا است

محمود واعظی، وزیر ارتباطات در دیدار با وزرای کشورهای افریقایی، صادر شدن نرم‌افزارهای ایرانی به کشورهای این منطقه را امکان‌پذیر دانست.