روزنامه‌های کابل؛ شنبه ۲۷ جوزا

بیشتر روزنامه‌های امروز، شنبه ۲۷ جوزا/خرداد سرمقاله و مطالب تحلیلی خود را به حمله انتحاری به مسجد الزهرای کابل در شب قدر اختصاص داده‌اند.