عربستان سعودی: فهرست شکایت‌ها را به قطر ارائه می‌دهیم

وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته است که چهار کشور عربی در حال تهیه فهرستی از شکایات خود از قطر هستند. او به قطر هشدار داده که نمی‌تواند هم روابط خوبی با همسایگان خود داشته باشد و همزمان از افراطگرایی "حمایت" کند.