عملیات استشهادی قدس نشانه تداوم انتفاضه مردم فلسطین است

گروه‌های مقاومت فلسطینی می‌گوید که عملیات استشهادی روز گذشته ۳ نوجوان در روز قدس ثابت می‌کند که فلسطین سرزمین جهاد و مقاومت است.