مهم‌ترین اخبار زومیت در هفته چهارم خرداد

مهم‌ترین اخبار زومیت در هفته چهارم خرداد

هر هفته شاهد انتشار اخبار متعددی در دنیای فناوری هستیم و در جمع‌بندی هفتگی، مرور کوتاهی بر اخبار هفته‌ی گذشته خواهیم داشت.