مودریچ و احتمال از دست دادن کاپیتانی کرواسی

 لوکا مودریچ هافبک ارزشمند رئال مادرید، به دلیل شهادت دادن به نفع یک شخصیت نه‌چندان محبوب در دادگاه از سوی گروه زیادی از هموطنانش در کرواسی مورد اهانت قرار گرفته است.