نقطه پایان بر عصر درخشان رئال؟/ رئال منهای رونالدو؛ سرنوشت مبهم در انتظار کهکشانی‌ها

هواداران خوشبین رئال اعتقاد دارند که این تیم بدون رونالدو به مسیر خود بدون هیچ مشکلی ادامه خواهد داد اما اوضاع، نگران کننده تر از این حرف هاست.