نیروهای عراقی داعش را از یک گذرگاه مرزی با سوریه بیرون راندند

نیروهای عراقی که در حال نبرد با پیکارجویان داعش هستند می‌گویند کنترل گذرگاه مرزی ولید واقع در مرز آن کشور با سوریه را در دست گرفته‌اند.