هایلایت ۲۸۶: از کشف حالت جدید کربن تا کنسول جدید آتاری

هایلایت ۲۸۶: از کشف حالت جدید کربن تا کنسول جدید آتاری

پژوهش‌گران اخیرا موفق به کشف حالتی جدید از کربن شده‌اند که در عین برخورداری از استحکام بالا، بسیار منعطف و سبک است.