واکنش مخابرات به انتقاد از کیفیت اینترنت: هیچ اختلال یا کندی وجود ندارد

واکنش مخابرات به انتقاد از کیفیت اینترنت: هیچ اختلال یا کندی وجود ندارد

شرکت مخابرات در پی انتقاد کاربران درباره کیفیت اینترنت نامحدود و حجمی اعلام کرد که سرویس نامحدود با حجمی جایگزین شده است، اما هیچ کندی یا اختلالی وجود ندارد.