وعده جالب بیرین برای کمک به بازماندگان برج گرنفل

هکتور بیرین، دفاع راست اسپانیایی آرسنال که مورد توجه بارسلونا نیز قرار دارد، امروز وعده داد تا به بازماندگان حادثه آتش سوزی برج گرنفل لندن کمک کند.