پس از تصادف با یک کشتی باری، هفت ملوان ناو جنگی آمریکایی ناپدید شدند

در پی برخورد یک کشتی باربری بزرگ به ناو جنگی فیتزجرالد آمریکا در سواحل ژاپن، هفت نفر از خدمه این کشتی جنگی ناپدید و تعداد دیگری هم مجروح شدند.