کشته شدن کارگر قزاق در پی پرتاب فضاپیمای روسیه خشم قزاق‌ها را برانگیخت

در پی کشته شدن یک کارگر قزاق بر اثر آتش ناشی از پرتاب موشک فضاپیما، قزاق ها نارضایتی خود را از استقرار تجهیزات فضایی روسیه در خاکشان ابراز کرده‌اند.