کوبا: آمریکا در موقعیتی نیست که درس حقوق بشر بدهد

کوبا تصمیم دولت آمریکا برای اعمال مجدد برخی تحریم‌ها علیه این کشور را محکوم کرده است. کوبا گفته است هر نوع تلاش برای نقض حاکمیت کوبا یا تحمیل تغییرات سیاسی و اقتصادی بر این کشور با شکست مواجه خواهد شد.