ادعای دیلی میل/ رئال در انتظار دو پیشنهاد نجومی برای رونالدو

کریستیانو رونالدو با وجود اینکه هنوز خودش به طور رسمی تقاضای جدایی از رئال نکرده؛ ولی به اطرافیانش گفته است که دیگر به رئال باز نمی گردد.