اسکیت‌ بورد برقی هوشمندی که با نحوه سواری شما سازگار می‌شود

اسکیت‌ بورد برقی هوشمندی که با نحوه سواری شما سازگار می‌شود

 اسکیت‌بورد هوشمندی با نام XTND معرفی شده که از قابلیت‌هایی بهره می‌برد که تا به حال در یک اسکیت‌بورد برقی وجود نداشته است.