پیروزی حزب رئیس جمهوری فرانسه در انتخابات پارلمانی

حزب امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و متحدانش با پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور، به اکثر کرسی‌ها دست پیدا کرده‌اند.