انتخابات پارلمانی فرانسه؛ مرحله دوم آغاز شد

حوزه های انتخاباتی در دومین و آخرین مرحله از انتخابات پارلمانی فرانسه به روی رای‌دهندگان باز شده است. انتظار می‌رود که حزب امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه بیشترین کرسیهای پارلمانی را بدست آورد. آقای مکرون برای پیش بردن اصلاحات خود، به اکثریت پارلمانی نیاز دارد.